Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy ma wiele do zaoferowania odwiedzającym do turystom. Piękna przyroda i liczne ciekawostki o charakterze przyrodniczym sprawiają, że wrażeń nie zabraknie tu dla nikogo. Na tym niewielkim obszarze występują dość zróżnicowane pod względem krajobrazowym tereny. Lodowiec, wiatry oraz morze ukształtowały tę niezwykłą krainę. Na szczególną uwagę zasługują na terenie Wolińskiego Parku Narodowego strome klify ? najwyższe w całej Polsce. Ich wysokość przekracza czasem nawet 90 metrów. Klify te są jednocześnie miejscem występowania ciekawej roślinności, jak np. rokitnika zwyczajnego oraz ciekawych glonów. Przy klifach można zobaczyć jedną z przyrodniczych perełek parku ? wolińską buczynę storczykową. Inną ciekawostką, którą można tu zobaczyć, są wzgórza morenowe, porośnięte buczynami. Cennym pod względem przyrodniczym obszarem parku jest rejon wstecznej delty Świny. To przede wszystkim ważna ostoja ptactwa i raj dla ornitologów. Ptaki są wyjątkową atrakcją Wolińskiego Parku Narodowego, a na jego terenie stwierdzono występowanie ponad 200 gatunków. Jest wśród nich i orzeł bielik. Na terenie parku spotkać również można się z takimi zwierzętami, jak foki czy morświny. 

Comments are closed.